Historie

CE2014_P1010103Kunstforeningen Limfjorden blev oprettet i 1957 af en flok idealistiske malere og kunstelskere og fejrede i 1997 40 års jubilæum med en udstillings-plakatkonkurrence, Knud Eel retrospektivt, vandreudstilling med vores litografiske årstryk gennem tiderne og mange andre arrangementer.

Et kik i kunstforeningens arkiver fortæller lidt om, hvordan det begyndte. Kimen til det hele var nogle udstillinger i Humlum Gl. Skole i 50’erne og en censureret udstilling på Struer Bibliotek på foranledning af Turistforeningen i Struer.

En aften i 1957 fandt en lille flok sammen om et bord på Struers banegårdsrestauration. Til stede ved den lejlighed var bibliotekar Hagbard Hansen, landsretssagfører Rimestad og maleren Vagn Hasle Nielsen. Mødet var kommet i stand på foranledning af kaptajn Fritz Schrøder fra Humlum. Med fra begyndelsen var også arkitekt Mencke og landsretssagfører Jørgen Klange. Med Mencke og Rimestad som primus motorer blev der nu indkaldt til stiftende generalforsamling på Grand Hotel i Struer, og Kunstforeningen Limfjorden var en realitet!

Kunstforeningen er en levende og virksom forening, som arbejder i den vestlige del af Limfjordslandet, primært Struer- og Lemvig-området, og vores formål er at fremme forståelsen af og interessen for kunst, især tidens og områdets kunst, men gennem foredragsvirksomhed også at give interesserede et indblik i anden kunst.