Generalforsamling

Generalforsamlingen 2022

8. marts på Struer Højskole

Vi starter med fællesspisning kl. 18 derefter starter generalforsamlingen kl. 19

Læs referat fra generalforsamlingen 2021 her:

Protokol generalforsamling 2021